Servicii

Servicii de consultanță și suport tehnic pentru analizarea, elaborarea și pregătirea ofertelor în vederea participării la licitații

■ Elaborarea propunerilor tehnice pentru licitații

✓ Analizarea și elaborarea propunerilor tehnice conform cerințelor din documentațiile de atribuire a licitațiilor;

✓ Descriere soluții generale de organizare a lucrărilor (fronturi de lucru, alocare lucrări pe asociați/subcontractanți etc.);

✓ Elaborare metodologii de lucru propuse pentru îndeplinirea soluțiilor stabilite în caietele de sarcini;

✓ Grafice de execuție a lucrărilor utilizând metode computerizate pentru planificare;

✓ Grafice de alocare lunară/perioade de timp a resurselor;

✓ Grafice de implementare a proiectelor;

✓ Grafice privind alocarea de inputuri pentru experții propuși;

✓ Analizare și evaluare CV-uri, documente suport pentru echipele desemnate pentru implementarea contractelor.

■ Analizarea propunerilor financiare pentru licitații

✓ Estimarea și analizarea costurilor pentru fiecare activitate în parte și întocmirea ofertelor financiare;

✓ Solicitarea ofertelor de preț primite de la furnizori/subcontractanți și analiza comparativă prin revizuirea soluțiilor tehnice;

✓ Pregătirea de mape comparative și identificarea prețului cel mai avantajos din punct de vedere financiar, cât și cel mai potrivit preț aplicat pe soluția tehnică solicitată în caietele de sarcini;

✓ Verificare liste de cantități aferente fiecărei licitații;

✓ Pregătire de rapoarte și/sau mape privind ofertele de prețuri relevante necesare pentru închiderea și finalizarea propunerilor financiare;

✓ Gestionare proces de transfer know-how către departamentul de implementare în cazul adjudecării licitației.

■ Coordonarea și verificarea documentelor administrative, de eligibilitate privind capacitatea financiară, tehnică și/sau profesională

✓ Identificare și implementare de noi oportunități de dezvoltare a parteneriatelor;

✓ Analiză criterii de eligibilitate.

■ Menținerea relației cu autoritățile contractante

✓ Pregatire solicitări de clarificări;

✓ Asistență juridică în formulare și pregatire contestații;

✓ Raportări periodice/notificări/comunicări/elaborare răspuns la solicitările venite din partea autorităților.

■ Managementul activităților particularizat pentru fiecare etapă de execuție, în conformitate cu cerințele documentelor contractuale și respectarea termenelor de realizare

✓ Supravegherea proiectelor;

✓ Coordonarea activităților și a echipei de proiect;

✓ Pregătirea managementului contractelor și resurselor necesare implementării.

Proiectele noastre

Prin intermediul expertizei noastre, contribuim la implementarea și finalizarea a numeroase proiecte din domenii diferite. Suntem implicați activ în proiectele clienților noștri, având mai mult de 12 ani de experiență în infrastructură, construcții civile, energie și salubrizare.

Experții noștri dețin cunoștințele și flexibilitatea necesare implementării proiectelor atât la nivel național, cât și la nivel internațional.