Politică de confidențialitate

1. Compania care administrează www.pointconstruct.ro

1.1. Compania care administrează www.pointconstruct.ro este POINT CONSTRUCT S.R.L (denumită în continuare „Point Construct”, „noi” sau similar), o companie de construcții cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Scorțarilor 1/20, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/5149/2007, având CUI 22833958.
1.2. www.pointconstruct.ro este un site web care își propune să promoveze într-un mod detaliat serviciile și proiectele dezvoltate de Point Construct. Pentru a putea să ne îndeplinim acest scop, intrăm în contact cu persoane fizice sau companii interesate de achiziționarea unuia sau mai multor dintre serviciile oferite, sens în care vă punem la dispoziție o platformă prin intermediul căreia puteți obține informațiile dorite. Deși pagina noastră de internet este una informativă, ea poate colecta date personale ale unor persoane fizice (de exemplu de la persoane fizice/potențiali clienți care doresc să se informeze în legătură cu lucrările și serviciile oferite de către compania noastră). Pentru a minimaliza volumul datelor personale colectate, nu am introdus o opțiune de înregistrare/autentificare pe pagina noastră de internet și nici o opțiune de abonare la un buletin informativ (newsletter).
1.3. Prezentul document este foarte important, pentru că el explică de ce avem nevoie de anumite date cu caracter personal pentru a putea furniza anumite servicii. Înainte de a ne trimite date personale și/sau de a utiliza pagina noastră de internet www.pointconstruct.ro, vă rugăm sa citiți cu atenție prezenta Politică de confidențialitate, pentru că aceasta include o serie de principii și concepte utile atât în interacțiunea cu site-ul nostru, cât și în interacțiunea cu mediul online în general. În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD[1], vă vom expune mai jos, de asemenea, informații în legătură cu categoriile de date personale colectate de la dumneavoastră, scopul și temeiul prelucrării, cui dezvăluim aceste date, perioada de stocare, ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care vi le prelucrăm, precum și ce acțiuni puteți întreprinde pentru a înțelege și controla mai bine volumul de date personale care vă este prelucrat în mediul online.
[1]  REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

2. Categorii de persoane vizate

2.1. www.pointconstruct.ro colectează unele date personale de la vizitatorii săi, date care sunt obținute în mod direct de la vizitatori prin formularele de la secțiunile „Contact” sau „Cariere”, sau sunt furnizate de către rapoartele de trafic și cookies.

3. Categorii de date personale prelucrate

3.1. Informații generale

3.1.1. Conform Regulamentului general privind protecția datelor –  RGPD: „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
3.1.2. www.pointconstruct.ro colectează date personale de la vizitatorii săi în două modalități importante:
a) Informații furnizate direct de către dumneavoastră prin intermediul formularelor de la secțiunea „Contact” (ca urmare a solicitării unui serviciu prin www.pointconstruct.ro), ori trimiterii unui mesaj către noi.
b) Informații pe care le obținem din rapoartele de trafic înregistrate de către server și prin intermediul cookies atunci când utilizați pagina de internet.

3.2. Datele personale colectate prin secțiunea „Contact” a paginii de internet

3.2.1. www.pointconstruct.ro conține indicații, secțiuni și formulare privind contactul simplificat cu noi. La stabilirea contactului cu noi prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele comunicate de dumneavoastră (de exemplu adresa de e-mail, numele și prenumele dumneavoastră, numărul de telefon, ori alte date în legătură cu motivul sau solicitarea dumneavoastră de stabilire a contactului) sunt salvate de noi pentru a vă răspunde la întrebare sau solicitare. Aceste date sunt utilizate doar în scopul prelucrării respectivei situații, întrebări sau solicitări venite din partea dumneavoastră. Prin stabilirea de către dumneavoastră a contactului cu noi vă exprimați acordul ca noi să prelucrăm datele dumneavoastră personale trimise, în scopul rezolvării respectivei situații, întrebări sau solicitări venite din partea dumneavoastră.

3.3. Informații oferite de cookies și tehnologii similare

3.3.1. De asemenea, colectăm informații demografice statistice care ne ajută să identificăm preferințele vizitatorilor www.pointconstruct.ro. Acestea folosesc cookies. Cookies au fost inventate pentru a permite utilizatorilor să beneficieze de servicii precum autentificarea în momentul accesării unui site sau folosirea magazinelor online. Ele sunt mici fișiere text, plasate pe terminalul unui cititor, care joacă rolul de memorie a site-ului. Ori de câte ori persoana în cauză accesează un anumit site, acesta poate scrie sau citi în cookie-ul pe care l-a plasat pe terminal informații pe care cititorul le-a transmis deja către website direct sau indirect. Ulterior, din acest punct s-au dezvoltat și alte tehnologii care vizează același scop. Noi folosim cookies și tehnologii similare pe www.pointconstruct.ro. Aceste tehnologii sunt detaliate la pagina intitulată Politică Cookies.

3.4. Link-uri către alte pagini de internet

3.4.1. Pagina noastră de internet conține link-uri către alte pagini de internet,  respectiv pot fi alte pagini de internet care fac trimitere la pagina noastră de internet („pagini de internet externe”). Nu suntem responsabili pentru interacțiunea dumneavoastră cu aceste pagini de internet externe și nici pentru conținutul, funcționarea sau gradul de respectare de către aceste pagini de internet externe a prevederilor referitoare la protecția datelor, sens în care vă recomandăm să vă informați cu privire la aceste aspecte de pe aceste pagini înainte de vizitarea lor.

4. Scopul prelucrării și temeiul legal

4.1. Formular de contact

a) La stabilirea contactului cu noi prin e-mail sau printr-un formular de contact de pe www.pointconstruct.ro, datele comunicate de dumneavoastră sunt salvate de noi pentru a vă răspunde la întrebare sau solicitare.
b) În acest caz, prelucrarea datelor va avea la bază consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale trimise în scopul rezolvării respectivei situații, întrebări, reclamații sau solicitări venite din partea dumneavoastră, ori pregătirea și executarea unui contract în care sunteți parte (dacă doriți să deveniți clientul nostru ori sunteți deja client), ori îndeplinirea unei obligații legale care revine societății noastre (ce deriva de exemplu din legislația fiscală), ori interesul nostru legitim în legătură cu scopul prelucrării (de exemplu de a soluționa întrebarea sau solicitarea primită de la dumneavoastră), ori pentru protejarea unui interes legitim al nostru pe cale administrativă, judiciară sau arbitraj.

4.2. Analiza traficului

a) În scopul efectuării diverselor analize, statistici și raportări privind modul de funcționare a paginii de internet, pentru a asigura funcționarea, administrarea și securitatea acesteia, pentru a îmbunătăți informațiile furnizate de către pagina de internet precum și experiența oferită de către pagina de internet vizitatorilor săi la accesarea acesteia, colectăm anumite date la accesarea de către dumneavoastră a paginii de internet (conform celor menționate la punctele 3.3 de mai sus) și utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare (descrise la punctul 3.4 din prezentul document).
b) În acest caz, prelucrarea datelor va avea la bază consimțământul dumneavoastră (furnizarea anumitor date este voluntară și puteți seta din browser unele aspecte de confidențialitate, conform celor descrise la pagina intitulată Politică Cookies), ori interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a paginii de internet, securitatea acesteia, de a îmbunătăți permanent informațiile furnizate, precum și experiența oferită de către pagina de internet vizitatorilor săi, de a gestiona un eventual atac informatic asupra paginii de internet, ori protejarea pe cale administrativă, judiciară sau arbitraj a unor interese legitime a societății noastre în legătură cu scopul prelucrării.

5. Dezvăluirea datelor personale

În funcție de scopul prelucrării, dacă este cazul, ar putea fi necesar să divulgăm datele dumneavoastră personale către:
a) autorități ale statului (pentru îndeplinirea unor obligații legale, de exemplu de natură fiscală);
b) furnizori de servicii, colaboratori, împuterniciți și angajați ai societății noastre sau parteneri de afaceri (de exemplu, furnizori de servicii IT si prestatori de servicii implicați în funcționarea, securitatea și administrarea paginii de internet (furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofă și serviciile de securitate cibernetică), agenții media, parteneri de afaceri pentru a răspunde/soluționa întrebarea, solicitarea sau reclamația venită de la dumneavoastră, avocați, consultanți externi, contabili, auditori);
c) autoritățile judiciare ori administrative, pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale în justiție, arbitraje, ori pe cale administrativă;
d) persoane care demonstrează că acționează legal în numele dumneavoastră;
e) alte companii și/sau persane fizice în România, de exemplu, în scopul unei reorganizări, fuziuni, divizări, absorbții de societăți, asocieri, vânzări, transfer, lichidare, faliment, cesiuni de creanțe, ori către alte companii din cadrul Point Construct, în scopuri administrative interne, auditare, recrutare etc. Nu sunt transferate datele dumneavoastră către o țară terță sau o organizație internațională. Astfel de transferuri, dacă va fi cazul, vor fi efectuate de către noi doar cu respectarea prevederilor RGPD în vigoare și a legislației secundare privind protecția datelor personale.

6. Durata prelucrării. Măsuri tehnice de securitate

6.1. Durata prelucrării

6.1.1. Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară îndeplinirii scopurilor menționate mai sus și/sau pe durata impusă de legislația aplicabilă, iar ulterior pentru îndeplinirea unor obligații legale ale Societății, ori conform politicii Societății, ori pentru documentarea și exercitarea dreptului la apărare al Societății în justiție, arbitraje ori pe cale administrativă, ori pentru îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare.
6.1.2. Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, refuzul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal poate determina imposibilitatea încheierii/executării contractului ori imposibilitatea îndeplinirii de către Point Construct a scopurilor de prelucrare.

6.2. Măsuri tehnice de securitate

6.2.1. Point Construct SRL se angajează să protejeze datele dumneavoastră personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Măsurile organizatorice includ controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în spațiile de depozitare. Măsurile tehnice includ utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL pentru criptarea datelor în tranzit etc.
6.2.2. În timpul furnizării de către dumneavoastră a datelor personale, acestea pot fi transferate pe internet. Deși depunem toate eforturile pentru a proteja datele personale pe care ni le furnizați, transmiterea de informații între dumneavoastră și noi, pe internet, nu este complet sigură (e posibil ca terminalul de pe care scrieți să fie monitorizat de terți, spre exemplu, fără ca noi să putem face nimic în această privință). Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră personale transmise prin intermediul internetului. Așadar, orice astfel de transmisie este pe propriul dumneavoastră risc. Odată ce primim datele personale, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la acesta.

7. Ce drepturi aveți, ca utilizator al site-ului www.pointconstruct.ro?

În calitatea dumneavoastră de persoană vizată, RGPD vă oferă o serie de drepturi, printre care:
a) Dreptul la informare (art. 13 și 14 RGPD): persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului informații concise, accesibile și transparente referitoare la prelucrare;
b) Dreptul de acces (art. 15 RGPD): vă permite sa obțineți din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile;
c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat” art. 17 RGPD): vă permite să obțineți din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi faptul că unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, că sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, că sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucrăm pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță;
d) Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 RGPD): vă permite să obțineți de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
e) Dreptul la restricționarea datelor (art. 18 RGPD): persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea procesării datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când persoana vizată contestă exactitatea datelor personale, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor);
f) Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 RGPD): aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului dumneavoastră, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră. Cu alte cuvinte, datele personale vă vor fi oferite, într-un format structurat, pentru ca dumneavoastră să puteți decide dacă să le descărcați sau, dimpotrivă, dacă să le trimiteți unui alt operator;
g) Dreptul la opoziție (art. 21 GDPR) : persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării în continuare a datelor sale personale, în anumite condiții și limite stabilite de RGPD inclusiv de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct;
h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (art. 22 RGPD): www.pointconstruct.ro nu realizează astfel de profilări care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată. În momentul în care vom realiza astfel de profilări, vă vom anunța și vom modifica prezenta Politică de confidențialitate;

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Point Construct SRL, la adresa de email: office@pointconstruct.ro .
De asemenea, Utilizatorului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiției/de a depune o plângere către ANSDPC, în contextul în care consideră că drepturile sale au fost încălcate.

8. Schimbări în Politica de confidențialitate

Data ultimei revizuiri a prezentei Politici de confidențialitate este indicată mai jos. Dacă va fi necesar, de exemplu ca urmare a schimbărilor legislative, ne rezervăm dreptul să modificăm practicile noastre de confidențialitate, să actualizăm și să efectuăm modificări la această Politică de confidențialitate în orice moment în viitor, fără vreo notificare prealabilă către dumneavoastră. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a prezentei Politici de confidențialitate, motiv pentru care vă încurajăm să verificați periodic conținutul acesteia.

Versiunea 01 / 26.08.2019