Privacy Policy

1. The Company that administrates www.pointconstruct.ro

1.1. The company which administates www.pointconstruct.ro is POINT CONSTRUCT S.R.L (further refers to as „Point Construct”, „us” or similar), a construction company with headquarters in Cluj-Napoca, 1/20 Scorțarilor St., Cluj county, registred under trade register no J12/5149/2007, VAT no 22833958.
1.2. www.pointconstruct.ro is a website that aims to promote in detail the services and projects developed by Point Construct. In order to be able to achieve this goal, we contact individuals or companies interested in purchasing one or more of the services offered, meaning we provide you with a platform through which you can obtain the information wanted. Although our website is informative, it may collect personal data of individuals (for example, from individuals/potential clients who wish to be informed about the works and services provided by our company). In order to minimize the volume of personal data collected, we have not introduced a registration/authentication option on our website and no option to subscribe to a newsletter.
1.3. This document is very important because it explains why we need certain personal data in order to provide certain services. Before sending us personal data and/or using our website www.pointconstruct.ro, please read this Privacy Policy carefully, as it includes a number of principles and concepts useful both in interaction with our website, as well as in the interaction with the online environment in general. In accordance with the General Data Protection Regulation – GDPR [1], we will also show below information regarding the categories of personal data collected from you, the purpose and basis of the processing, to which we disclose this data, the storage period, what rights do you have in connection with the personal data we process, as well as what actions can you take to better understand and control the volume of personal data that is processed in the online environment.
[1]  REGULATION no. 679 of April 27th 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 /CE (General Data Protection Regulation – GDPR).

2. Categories of data subjects

2.1. www.pointconstruct.ro collects some personal data from its visitors, data that is obtained directly from visitors through the forms in the “Contact” or “Careers” sections, or are provided by traffic reports and cookies.

3. Categories of personal data processed

3.1. General information

3.1.1. According to the General Data Protection Regulation – GDPR: “personal data” means any information about an identified or identifiable person (“the data subject”); an identifiable person is a person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification element, such as a name, identification number, location data, an online identifier, or to one or more many specific elements, specific to its physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity.
3.1.2. www.pointconstruct.ro colects personal data from its visitors in two important ways:
a) Information provided directly by you using the forms in the “Contact” section (as a result of requesting a service through www.pointconstruct.ro) or sending a message to us.
b) Information we obtain from traffic reports recorded by the server and through cookies when you use the website

3.2. Personal data collected through „Contact” section of the website

3.2.1. www.pointconstruct.ro contains instructions, sections and forms regarding simplified contact with us. When establishing contact with us by e-mail or through a contact form, the data provided by you (for example, your e-mail address, your first and last name, telephone number or other data in connection with your reason or request of contact) are saved by us to answer your question or request. These data are used only for the purpose of processing the respective situation, questions or requests received from you. By establishing your contact with us you express your agreement that we will process your personal data sent, in order to solve the respective situation, questions or requests received from you.

3.3. Information provided by cookies and similar technologies

3.3.1. We also collect statistical demographic information that helps us identify www.pointconstruct.ro visitor preferences. They use cookies. Cookies were invented to allow users to benefit from services such as authentication when accessing a site or using online stores. They are small text files, placed on the terminal of a reader, that play the role of site memory. Whenever the concerned person accesses a particular site, he can write or read in the cookie he has placed on the terminal information that the reader has already transmitted to the website directly or indirectly. Subsequently, from this point, other technologies that have the same purpose have been developed. We use cookies and similar technologies on www.pointconstruct.ro. These technologies are detailed on the page entitled Cookies Policy.

3.4. Links to other websites

3.4.1. Our web page contains links to other web pages, respectively there may be other web pages that refer to our web page (“external web pages”). We are not responsible for your interaction with these external websites nor for the content, operation or degree of compliance by these external websites of the provisions regarding data protection, meaning we recommend you to inform yourself about these aspects on these pages before visiting them.

4. Purpose of processing and legal basis

4.1. Contact Form

a) La stabilirea contactului cu noi prin e-mail sau printr-un formular de contact de pe www.pointconstruct.ro, datele comunicate de dumneavoastră sunt salvate de noi pentru a vă răspunde la întrebare sau solicitare.

b) În acest caz, prelucrarea datelor va avea la bază consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale trimise în scopul rezolvării respectivei situații, întrebări, reclamații sau solicitări venite din partea dumneavoastră, ori pregătirea și executarea unui contract în care sunteți parte (dacă doriți să deveniți clientul nostru ori sunteți deja client), ori îndeplinirea unei obligații legale care revine societății noastre (ce deriva de exemplu din legislația fiscală), ori interesul nostru legitim în legătură cu scopul prelucrării (de exemplu de a soluționa întrebarea sau solicitarea primită de la dumneavoastră), ori pentru protejarea unui interes legitim al nostru pe cale administrativă, judiciară sau arbitraj.

4.2. Analiza traficului

a) În scopul efectuării diverselor analize, statistici și raportări privind modul de funcționare a paginii de internet, pentru a asigura funcționarea, administrarea și securitatea acesteia, pentru a îmbunătăți informațiile furnizate de către pagina de internet precum și experiența oferită de către pagina de internet vizitatorilor săi la accesarea acesteia, colectăm anumite date la accesarea de către dumneavoastră a paginii de internet (conform celor menționate la punctele 3.3 de mai sus) și utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare (descrise la punctul 3.4 din prezentul document).

b) În acest caz, prelucrarea datelor va avea la bază consimțământul dumneavoastră (furnizarea anumitor date este voluntară și puteți seta din browser unele aspecte de confidențialitate, conform celor descrise la pagina intitulată Politică Cookies), ori interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a paginii de internet, securitatea acesteia, de a îmbunătăți permanent informațiile furnizate, precum și experiența oferită de către pagina de internet vizitatorilor săi, de a gestiona un eventual atac informatic asupra paginii de internet, ori protejarea pe cale administrativă, judiciară sau arbitraj a unor interese legitime a societății noastre în legătură cu scopul prelucrării.

5. Dezvăluirea datelor personale

În funcție de scopul prelucrării, dacă este cazul, ar putea fi necesar să divulgăm datele dumneavoastră personale către:

a) autorități ale statului (pentru îndeplinirea unor obligații legale, de exemplu de natură fiscală);

b) furnizori de servicii, colaboratori, împuterniciți și angajați ai societății noastre sau parteneri de afaceri (de exemplu, furnizori de servicii IT si prestatori de servicii implicați în funcționarea, securitatea și administrarea paginii de internet (furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofă și serviciile de securitate cibernetică), agenții media, parteneri de afaceri pentru a răspunde/soluționa întrebarea, solicitarea sau reclamația venită de la dumneavoastră, avocați, consultanți externi, contabili, auditori);

c) autoritățile judiciare ori administrative, pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale în justiție, arbitraje, ori pe cale administrativă;

d) persoane care demonstrează că acționează legal în numele dumneavoastră;

e) alte companii și/sau persane fizice în România, de exemplu, în scopul unei reorganizări, fuziuni, divizări, absorbții de societăți, asocieri, vânzări, transfer, lichidare, faliment, cesiuni de creanțe, ori către alte companii din cadrul Point Construct, în scopuri administrative interne, auditare, recrutare etc. Nu sunt transferate datele dumneavoastră către o țară terță sau o organizație internațională. Astfel de transferuri, dacă va fi cazul, vor fi efectuate de către noi doar cu respectarea prevederilor RGPD în vigoare și a legislației secundare privind protecția datelor personale.

6. Durata prelucrării. Măsuri tehnice de securitate

6.1. Durata prelucrării

6.1.1. Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară îndeplinirii scopurilor menționate mai sus și/sau pe durata impusă de legislația aplicabilă, iar ulterior pentru îndeplinirea unor obligații legale ale Societății, ori conform politicii Societății, ori pentru documentarea și exercitarea dreptului la apărare al Societății în justiție, arbitraje ori pe cale administrativă, ori pentru îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare.

6.1.2. Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, refuzul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal poate determina imposibilitatea încheierii/executării contractului ori imposibilitatea îndeplinirii de către Point Construct a scopurilor de prelucrare.

6.2. Măsuri tehnice de securitate

6.2.1. Point Construct SRL se angajează să protejeze datele dumneavoastră personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Măsurile organizatorice includ controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în spațiile de depozitare. Măsurile tehnice includ utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL pentru criptarea datelor în tranzit etc.

6.2.2. În timpul furnizării de către dumneavoastră a datelor personale, acestea pot fi transferate pe internet. Deși depunem toate eforturile pentru a proteja datele personale pe care ni le furnizați, transmiterea de informații între dumneavoastră și noi, pe internet, nu este complet sigură (e posibil ca terminalul de pe care scrieți să fie monitorizat de terți, spre exemplu, fără ca noi să putem face nimic în această privință). Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră personale transmise prin intermediul internetului. Așadar, orice astfel de transmisie este pe propriul dumneavoastră risc. Odată ce primim datele personale, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la acesta.

7. Ce drepturi aveți, ca utilizator al site-ului www.pointconstruct.ro?

În calitatea dumneavoastră de persoană vizată, RGPD vă oferă o serie de drepturi, printre care:

a) Dreptul la informare (art. 13 și 14 RGPD): persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului informații concise, accesibile și transparente referitoare la prelucrare;

b) Dreptul de acces (art. 15 RGPD): vă permite sa obțineți din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile;

c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat” art. 17 RGPD): vă permite să obțineți din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi faptul că unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, că sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, că sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucrăm pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță;

d) Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 RGPD): vă permite să obțineți de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

e) Dreptul la restricționarea datelor (art. 18 RGPD): persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea procesării datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când persoana vizată contestă exactitatea datelor personale, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor);

f) Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 RGPD): aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului dumneavoastră, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră. Cu alte cuvinte, datele personale vă vor fi oferite, într-un format structurat, pentru ca dumneavoastră să puteți decide dacă să le descărcați sau, dimpotrivă, dacă să le trimiteți unui alt operator;

g) Dreptul la opoziție (art. 21 GDPR) : persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării în continuare a datelor sale personale, în anumite condiții și limite stabilite de RGPD inclusiv de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct;

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (art. 22 RGPD): www.pointconstruct.ro nu realizează astfel de profilări care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată. În momentul în care vom realiza astfel de profilări, vă vom anunța și vom modifica prezenta Politică de confidențialitate;

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Point Construct SRL, la adresa de email: office@pointconstruct.ro
De asemenea, Utilizatorului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiției/de a depune o plângere către ANSDPC, în contextul în care consideră că drepturile sale au fost încălcate.

8. Schimbări în Politica de confidențialitate

Data ultimei revizuiri a prezentei Politici de confidențialitate este indicată mai jos. Dacă va fi necesar, de exemplu ca urmare a schimbărilor legislative, ne rezervăm dreptul să modificăm practicile noastre de confidențialitate, să actualizăm și să efectuăm modificări la această Politică de confidențialitate în orice moment în viitor, fără vreo notificare prealabilă către dumneavoastră. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a prezentei Politici de confidențialitate, motiv pentru care vă încurajăm să verificați periodic conținutul acesteia.

Versiunea 01 / 26.08.2019